„Сарајево-гас“ и кинески „АВИК“ крећу у пројекат гасификације истока Републике Српске

Генерални директор „Сарајево-гаса“ а.д. Источно Сарајево Недељко Елек и директор пословнице кинеске корпорације АВИК у Републици Српској Веј Пинг потписали су у Источном Сарајеву Меморандум о разумијевању за изградњу и финансирање гасовода. Елек је истакао да потписани документ потврђује озбиљност намјере да пројекат гасификације источног дијела Републике Српске буде завршен што прије, али и снагу […]

Погледај више

Српска има најбољу цијену гаса

Директор “Сарајево-гаса” Недељко Елек изјавио је да Република Српска, Федерација БиХ и Србија имају најбољу цијену гаса у региону и да током предстојеће зимске сезоне неће бити проблема у снабдијевању. Елек је рекао да су Српска, ФБиХ и државна заједница БиХ 100 одсто зависне од руског гаса, а да је захваљујући односу руских партнера чак […]

Погледај више

Потписан уговор о реконструкцији и гасификацији „Топлане“ Источно Ново Сарајево

Директор „Сарајево-гаса“ Недељко Елек и директор „Топлане Источно Ново Сарајево“ Дејан Берјан потписали су данас у Источном Сарајеву уговор о реконструкцији и гасификацији Топлане, чија је вриједност око шест милиона КМ. Пројекат реконструкције и гасификације изводиће „Сарајево-гас“ из Источног Сарајева, уз гаранцију Владе Републике Српске. Потписивању је присуствовао предсједник Републике Српске Милорад Додик и начелници […]

Погледај више

Бонитетна оцјена А+ за “Сарајево-гас “ из Источног Сарајева

“Сарајево-гас “ а.д. Источно Сарајево добитник је Бонитетне оцјене А+ компаније CompanyWall. “ Сертификат потврђује да је пословни субјект у групи фирми с најбољом бонитетном оцјеном у Босни и Херцеговини. Пословни субјект испуњава све критерије за 2023.годину и спада у сам врх бонитетне изврсности ”- стоји на образложењу овог престижног признања. Бонитетни рејтинг се израчунава […]

Погледај више

Смањена набавна цијена природног гаса

„Сарајево-гас“ а.д. Источно Сарајево обавјештава потрошаче да је дошло до смањења цијена природног гаса. Наш снадбјевач КЈКП “Сарајевогас” д.о.о. Сарајево утврдио је према нама нову набавну цијену природног гаса у износи 0,837 КМ/См3 . Проценат смањења цијене за категорију домаћинства и котловница за загријавање станова у зградама за колективно становање износи 6,75%. За комерцијалне и […]

Погледај више
Изаберите нас
Зашто природни ГАС?

Цијена природног гаса

Повољно гријање

Тренутна цијена природног гаса је веома прихватљива. За загријавања стана од 60м2 потребно је цца 55 КМ/мјесец.

Расположивост и набавка

Доступан 24/7

Природни гас је тренутно расположив, плаћа се тек по извршеној потрошњи и не захтјева простор за складиштење.

Кување

Велике уштеде

Кориштењем гасних штедњака топлота је тренутно на располагању, а уштеде су веома значајне.

Гријање

Прилагодљиво

Природни гас је тренутно расположив, плаћа се тек по извршеној потрошњи и не захтјева простор за складиштење.

Припрема топле воде

Тренутно доступно

Кориштењем гасних загријача воде, топла вода је тренутно расположива и на овај начин се постиже максимална уштеда јер нема губитака топлоте.

Намјена

Нема граница

Природни гас се може користити за загријавање и климатизацију простора, припрему топле потрошне воде и припрему хране.

Учланите се у нашу Вибер групу

Будите у току са најновијим обавјештењима

Упознајте нас
О нама
О предузећу

“Сарајево-гас“ а.д. Источно Сарајево у првобитном облику је основано 05.04.1994. год. Одлуком Скупштине града Српско Сарајево као правни сљедбеник ЈКП „Сарајево-гас“ Сарајево и од тада управља имовином предратног предузећа које се налази на територији Републике Српске. Од тада до данас предузеће је промјенило више облика организовања и сједиште, те се након приватизације трансформисало у акционарско друштво са сједиштем у Источном Сарајеву – Источно Ново Сарајево.

Основна дјелатност Акционарског друштва “Сарајево-гас“ је транспорт и дистрибуција природног гаса. Предузеће врши транспорт гаса магистралним гасоводом Зворник – Сарајево на дионици Зворник-Кладањ. Гас се дистрибуира потрошачима на подручју општина Источна Илиџа и Источно Ново Сарајево. Поред тога, предузеће врши и пројектовање и извођење радова на гасификацији, те и у том сегменту остварује одређене приходе.

Органи друштва

Генерални директор – Недељко Елек

Извршни одбор

 • Извршни директор за техничке послове Срђан Вукчевић, дипл.инж.маш.
 • Извршни директор за економско финансијске послове Јелена Вујичић, дипл.ецц
 • Извршни директор за правне послове Танкоса Чорлија, дипл.правник

 

Скупштина акционара – као орган власника

Управни одбор – као орган управљања

Управни одбор броји пет (5) чланова а мандат траје пет година:

  • Стефан Митровић, предсједник
  • Драгана Калабић, замјеник предсједника
  • Јелена Кокић, члан
  • Јелена Мркобрада, члан
  • Соња Товиловић, члан
Дјелатности

“Сарајево-гас“ а.д. Источно Сарајево, обавља дјелатности у сектору природног гаса и посједује четири дозволе које је издала Регулаторна комисија за енергетику РС, а то су:

 • дозвола за обављање дјелатности транспорта природног гаса
 • дозвола за обављање дјелатности дистрибуције и управљања системом за дистрибуцију природног гаса
 • дозвола за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца природним гасом
 • дозвола за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом

Друштво посједује лиценце:

 • за израду техничке документације – дијела машинске фазе (област термотехнике, инсталације гријања, гаса, вентилације и климатизације) за објекте за које грађевинску дозволу издаје орган јединице локалне самоуправе
 • за грађење, односно извођење радова на објектима за које грађевинску дозволу издаје јединица локалне самоуправе: дијела машинске фазе, област термотехнике инсталације гријања, гаса, вентилације и кллиматизације.
5000 +
Задовољних корисника
70 +
Километара дистрибутивног гасовода
30 +
Запослених
40 +
Километара магистралног гасовода
Подршка
Постојећи корисници

Мјерење потрошње природног гаса врши се једанпут мјесечно, и то задњег дана у мјесецу по плану очитања који се прави на почетку године

 • Очитање потрошње природног гаса на МРС врше овлаштени радници Сарајево-гаса
 • По извршеном очитању потрошње очитачке листе се достављају служби за ЕФС на даље поступање

Стање мјерача можете доставити за мјесечни обрачун потошње природног гаса првог радног дана у мјесецу за претходни мјесец:

 • лично на нашу адресу сваки радни дан од 8 до 16 сати
 • путем е-маил адресе ssgas-direkcija@teol.net ( обавезно навести име и презиме потрошаћа, шифру потрошаћа, адресу мјерног мјеста, као и стање потрошње природног гаса на бројилу).
 • путем слиједећих телефонских бројева: 057340113 и 057340876
 • приликом очитања потрошње посебну пажњу обратити: на мјерачу има пет поља и зарез иза којег се налази једно или два поља, доставља се стање потрошње природног гаса (cm³) без података иза зареза.

Рачуни за утврђену мјесечну потрошњу природног гаса достављају овлаштени радници на адресу корисника или на е-маил адресу по личном захтјеву корисника најкасније до 15-ог у мјесецу за претходни мјесец.

 • Плаћање рачуна врши се по пријему рачуна са роком од 8 дана послије чега се обрачунава законска затезна камата од 0,03 % на дневном нивоу
 • Уплате можете извршити путем примљеног рачуна или општом уплатницом са позивом на број рачуна ,без провизије на једну од четири банке које су наведене на достављеном рачуну.

Корисници Сарајево-гас а.д. своје приговоре повезане с нашим услугама могу упутити усмено и у писаном облику.

Подношење приговора у писаном облику врши се обрасцем за подношење приговора, и то:

 • непосредно у нашим просторијама, Николе Тесле 55 Источно Сарајево
 • путем поште на адресу Сарајевогас а.д., Николе Тесле 55 71123 Источно Сарајево
 • путем телефаxа на број 057 340 113
 • слањем електронске поште на адресу ssgas-direkcija@teol.net
Будући корисници
Процедура прикључења
01
По захтјеву инвеститора доноси се РЈЕШЕЊЕ О ЕНЕРГЕТСКИМ УСЛОВИМА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКТА КОРИСНИКА НА ГАСНУ ДИСТРИБУТИВНУ МРЕЖУ (услугу пружа и наплаћује “Сарајевогас”а.д.)
Образац
02
Након прибављања РЈЕШЕЊА О ЕНЕРГЕТСКИМ УСЛОВА инвеститор се упућује на израду Пројекта унутрашње гасне инсталације (УГИ). (Ову услугу пружају и наплаћују регистрована предузећа за пројектовање).
03
”Сарајевогас” а.д. по захтјеву инвеститора издаје Сагласност на пројектну документацију (услугу пружа и наплаћује “Сарајевогас”а.д).
Захтјев
04
По прибављању сагласности на пројектну документацију, Инвеститор врши избор овлаштеног предузећа које ће вршити извођење радова на изградњи унутрашње гасне инсталације (услугу пружа и наплаћује ангажовано предузеће).
05
”Сарајевогас” а.д. по захтјеву инвеститора врши пуштање гаса у инсталације корисника, ради провођења функционалне пробе, гдје је обавезно присуство извођача и сервисера гасних апарата (услугу пружа и наплаћује “Сарајевогас”а.д).
Захтјев
06
”Сарајевогас” а.д. по захтјеву инвеститора проводи интерни технички пријем унутрашње гасне инсталације уз обавезно присуство извођача и сервисера гасних апарата (услугу пружа и наплаћује “Сарајевогас” а.д).
Захтјев Документација
07
”Сарајевогас” а.д издаје Енергетску саласност за употребу и кориштење унутрашње гасне инсталације, са инвеститором (корисником) потписује Уговор о снабдијевању природним гасом и кориштењу дистрибутивног система и врши пуштање гаса на кориштење.
Укратко
О гасу
Шта је природни гас

Природни гас је смјеса разних угљоводоника (метан, етан, пропан). Главна компонента природног гаса је метан (CH4). Сматра се да је природни гас настао прије много милиона година из талога микороорганизама изложених високим притисцима и дјеловању бактерија без присуства кисеоника. Обично се природни гас појављује у близини нафтних поља, одакле се из дубине кроз бушотине под дјеловањем притиска транспортује до сабирних станица и даље према потрошачима.

Ваша сигурност

Редовна контрола и одржавање унутрашње гасне инсталације осигурава сигурно кориштење природног гаса. Корисник је дужан водити бригу о стању и исправности унутрашњих гасних инсталација, гасних апарата, као и система за довод ваздуха и одвод продуката сагоријевања.