„Сарајево-гас“ а.д. Источно Сарајево обавјештава потрошаче да је дошло до промјене цијене природног гаса које се примјењују од 01.01.2024.године.

Наш снадбјевач КЈКП “Сарајевогас” д.о.о. Сарајево утврдио је према нама нову набавну цијену природног гаса:

– Набавна  цијена  природног гаса износи 0,909 КМ по Sm3.

– Нова цијена природног гаса за домаћинства је 1.199297 КМ по Sm3 (са ПДВ-ом).

– Нова цијена за комерцијалне и идустријске купце је 1.38528 КМ по Sm3 (са ПДВ-ом).

– Нова цијена природног гаса за котловнице је 1.199297 КМ по Sm3 (са ПДВ-ом).

Утврђена цијена се примјењује од  01.01.2024. године.

Цијела Табела.