Управни одбор „Сарајево-гас“ а.д., Источно Сарајево сазива XXXIII (тридесеттрећу) редовну Скупштину акционара
Акционарског друштва „Сарајево-гас“, Источно Сарајево.

Сједница Скупштине акционара одржаће се 22.09.2023. године са почетком у 12, 00 часова у просторијама
Друштва.

Ако на сједници Скупштине акционара (која се сазива) не буде остварен кворум за рад, поновљена
Скупштина ће се одржати дана 02.10.2023.године, у 12, 00 часова, на истом мјесту и са истим дневним редом.

 

Одлука о сазивању XXXИИИ (тридесеттреће) редовне Скупштине акционара

Приједлог Олука за XXXIII (тридесеттрећу) редовну Скупштину акционара