Гасни систем
Транспортни гасовод
Транспортни систем Републике Српске
Подаци о цјевоводу

Предузеће врши транспорт природног гаса магистралним гасоводом Зворник-Сарајево, на дионици Зворник-Кладањ и одговорно је за безбједност, текуће и инвестиционо одржавање гасовода.

  • вањски пречник: 16″ (406,4 mm)
  • дужина: 40 km
  • максимални радни притисак: 50 бар
  • квалитет X 52, према API 5 LX.
Терминал у Зворнику

Терминал у Зворнику обухвата чистачку кутију, прикључак на Мјерну станицу и блок-вентил.

Терминал омогућава лансирање чистача ка прекидној станици у Подпакленику без прекидања протока гаса.

Мјерна станица у Каракају састоји се од двије мјерне линије, свака са турбинским мјерачем Тип SMRI-K, G1000, Qmax = 1600 m3/h, Qmin= 80 m3/h.

Остављена је и могућност рада без мјерења на обилазној линији ДН100 у случајевима изузетно ниске љетне потрошње. Свака линија је опремљена гасним филтерима и потребним вентилима.

Блок станице Снагово и Шековићи

Поред Блок станице уз отпремну чистачку станицу на магистралном гасоводу су и двије Блок станице, једна лоцирана на Снагову и друга у Шековићима.

У станицама су смјештени блок вентили опремљени уљнопнеуматским сервомотором. Блок вентили аутоматски затварају и прекидају доток гаса ако је брзина пада притиска већа од одређене вриједности.

На гасоводу је предвиђен прикључак за напајање Шековића пречника 3″.

Гасни систем
Дистрибутивна мрежа
Мрежа предузећа

Дистрибутивна мрежа предузећа “Сарајево-гас” а.д. се снабдијева природним гасом из дистрибутивне мреже предузећа КЈКП “Сарајево-гас” (Федерација БиХ) преко пријемних станица Добриња ИИИ и Грлица а састоји се од челичне мреже притиска 8 (14,5) бар, рејонских редукционих станица (РРС) које имају функцију редуковања притиска на радни притисак и нископритисне полиетиленске мреже притиска 100 мбар.

У циљу безбједности дистрибутивне гасне мреже од вањских оптерећења, а тиме и оштећења, минимални надслој изнад укопаних гасних инсталација је око 80цм, осим у случајевима накнадних радова у циљу нивелације терена, а исте радове није изводио оператор дистрибутивног система, као и код кућних прикључака.

РРС и мјерне станице су надземни објекти, смјештени на повољним технички условљеним локацијама, углавном на зеленим јавним површинама, с могућношћу приступа станицама са моторним возилима. Већина станица је опремљена са двије линије (једна резервна). На дистрибутивном систему тренутно постоје четрии (4) рејонске редукционе станице.

Већина купаца снабдјева се природним гасом са нископритисне дистрибутивне гасне мреже притиска 100 мбар. Одређени број купаца снабдјева се природним гасом са дистрибутивне гасне мреже притиска осам (8) мбар, који посједују властите мјерно-регулационе станице.