Nikole Tesle 55, Istočno Sarajevo

057/340-113

ssgas-direkcija@teol.net

Održana XXXII redovna Skupština akcionara

Na prijedlog Upravnog odbora  “Sarajevo-gas” a.d. Istočno Sarajevo  zakazana je tridesetadruga  (XXXII)  redovna sjednica  Skupštine  akcionara ”Sarajevo-gas”  a.d. Istočno Sarajevo.  Sjednica  je  održana  01.07.2022. godine  u prostorijama  firme.   Na…

Povećanje cijene gasa od 01.07.2022.godine

Naš  snabdijevač  KJKP  “Sarajevogas”  d.o.o. Sarajevo je na osnovu  Odluke Vlade Federacije BiH o davanju saglasnosti na novu cijenu  gasa, donesenoj na  sjednici  održanoj 14.07.2022.godine,  utvrdio  prema nama  novu  nabavnu…

Saziv za Skupštinu akcionara

Upravni odbor “Sarajevo-gas” a.d. I.Sarajevo na  II (drugoj)  sjednici održanoj dana 30.05.2022.godine donio je odluku da se sazove  XXXII (tridesetdruga)  redovna Skupštine akcionara  ”Sarajevo-gas” a.d. I.Sarajevo.   Sjednica Skupštine akcionara…

Povećanje cijene prirodnog gasa

Naš  snabdijevač  KJKP  “Sarajevogas”  d.o.o. Sarajevo je na osnovu  Odluke Vlade Federacije BiH o davanju saglasnosti na novu cijenu  gasa, donesenoj na  sjednici  održanoj 14.04.2022.godine,  utvrdio  prema nama  novu  nabavnu…

Novo povećanje cijene gasa

Naš  snabdijevač  KJKP  “Sarajevo-gas”  Sarajevo je na  osnovu Odluke Vlade Federacije BiH o davanju  saglasnosti  na novu cijenu  gasa, donesenoj na sjednici održanoj 30.12.2021.godine,  utvrdio  prema nama  novu  nabavnu  cijenu …

Povećanje cijene gasa

Zbog promjene nabavne cijene prirodnog gasa od strane našeg snadbjevača KJKP “Sarajevo-gas“ Sarajevo, došlo je do promjene cijene  prirodnog  gasa  za  domaćinstva,  komercijale  krajnje kupce  i  industrijske krajnje kupce. Nabavna …

Radovi na gasovodu

Zbog neophodnih radova na rekonstrukciji distributivne gasne mreže niskog pritiska može doći do potpunog prekida isporuke prirodnog gasa na području Opštine Istočna Ilidža – naselja Škrbino polje, Donje Mladice, Gornje…

Moguć prekid isporuke prirodnog gasa

Obavještavamo cijenjene korisnike da postoji mogućnost  obustave isporuke prirodnog gasa u poslijepodnevnim časovima zbog radova na gasnom sistemu uzgasnog Operatora transportnog  sistema  Bulgartansgaz. Mole se korisnici koji imaju mogućnost da…

Prekid isporuke gasa

„Sarajevo-gas“ a.d. Istočno Sarajevo obavještava korisnike prirodnog gasa da je od strane Operatera  transportnog sistema prirodnog gasa „Gas Promet“ A.D. Pale najavljeno, da će doći do potpune obustave protoka i…