Nikole Tesle 55, Istočno Sarajevo

057/340-113

ssgas-direkcija@teol.net

Smanjenje isporuke prirodnog gasa

Obavještavamo cijenjene korisnike da će od 08.00 časova 17.12.2022.god. (subota) do 08.00 časova 19.12.2022.god. (ponedeljak) doći do smanjenja isporuke prirodnog gasa zbog tehničkih nedostataka na magistralnom gasovodu u vlasništvu “Sarajevo-gas”-a…

Održana XXXII redovna Skupština akcionara

Na prijedlog Upravnog odbora  “Sarajevo-gas” a.d. Istočno Sarajevo  zakazana je tridesetadruga  (XXXII)  redovna sjednica  Skupštine  akcionara ”Sarajevo-gas”  a.d. Istočno Sarajevo.  Sjednica  je  održana  01.07.2022. godine  u prostorijama  firme.   Na…

Saziv za Skupštinu akcionara

Upravni odbor “Sarajevo-gas” a.d. I.Sarajevo na  II (drugoj)  sjednici održanoj dana 30.05.2022.godine donio je odluku da se sazove  XXXII (tridesetdruga)  redovna Skupštine akcionara  ”Sarajevo-gas” a.d. I.Sarajevo.   Sjednica Skupštine akcionara…

Povećanje cijene prirodnog gasa

Naš  snabdijevač  KJKP  “Sarajevogas”  d.o.o. Sarajevo je na osnovu  Odluke Vlade Federacije BiH o davanju saglasnosti na novu cijenu  gasa, donesenoj na  sjednici  održanoj 14.04.2022.godine,  utvrdio  prema nama  novu  nabavnu…