Nikole Tesle 55, Istočno Sarajevo

057/340-113

ssgas-direkcija@teol.net

Odobrene nove cijene gasa

Na osnovu rješenja Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske o davanju saglasnosti na tarifne stavove na snadbjevanje tarifnih kupaca prirodnim gasom br.01-217-4/19/R-114-133 od 06.06.2019.godine. odobrena je cijena prirodnog gasa za…