Nikole Tesle 55, Istočno Sarajevo

057/340-113

ssgas-direkcija@teol.net

Saziv za Skupštinu akcionara

Upravni odbor “Sarajevo-gas” a.d. I.Sarajevo na  II (drugoj)  sjednici održanoj dana 30.05.2022.godine donio je odluku da se sazove  XXXII (tridesetdruga)  redovna Skupštine akcionara  ”Sarajevo-gas” a.d. I.Sarajevo.   Sjednica Skupštine akcionara…

Povećanje cijene prirodnog gasa

Naš  snabdijevač  KJKP  “Sarajevogas”  d.o.o. Sarajevo je na osnovu  Odluke Vlade Federacije BiH o davanju saglasnosti na novu cijenu  gasa, donesenoj na  sjednici  održanoj 14.04.2022.godine,  utvrdio  prema nama  novu  nabavnu…

Novo povećanje cijene gasa

Naš  snabdijevač  KJKP  “Sarajevo-gas”  Sarajevo je na  osnovu Odluke Vlade Federacije BiH o davanju  saglasnosti  na novu cijenu  gasa, donesenoj na sjednici održanoj 30.12.2021.godine,  utvrdio  prema nama  novu  nabavnu  cijenu …

Povećanje cijene gasa

Zbog promjene nabavne cijene prirodnog gasa od strane našeg snadbjevača KJKP “Sarajevo-gas“ Sarajevo, došlo je do promjene cijene  prirodnog  gasa  za  domaćinstva,  komercijale  krajnje kupce  i  industrijske krajnje kupce. Nabavna …

Radovi na gasovodu

Zbog neophodnih radova na rekonstrukciji distributivne gasne mreže niskog pritiska može doći do potpunog prekida isporuke prirodnog gasa na području Opštine Istočna Ilidža – naselja Škrbino polje, Donje Mladice, Gornje…

Moguć prekid isporuke prirodnog gasa

Obavještavamo cijenjene korisnike da postoji mogućnost  obustave isporuke prirodnog gasa u poslijepodnevnim časovima zbog radova na gasnom sistemu uzgasnog Operatora transportnog  sistema  Bulgartansgaz. Mole se korisnici koji imaju mogućnost da…

Prekid isporuke gasa

„Sarajevo-gas“ a.d. Istočno Sarajevo obavještava korisnike prirodnog gasa da je od strane Operatera  transportnog sistema prirodnog gasa „Gas Promet“ A.D. Pale najavljeno, da će doći do potpune obustave protoka i…

Smanjena cijena gasa

Zbog promjene nabavne cijene prirodnog gasa došlo je do promjene cijene prirodnog gasa za domaćinstva, komercijale krajnje kupce i industrijske krajnje kupce.   – Nova cijena prirodnog gasa za domaćinstva…