Тридесеттрећа (XXXIII)  редовна сједница Скупштине акционара  „Сарајево-гас“ а.д. Источно Сарајево, одржана је дана 22.09.2023. године са почетком у 12, 00 часова у просторијама Друштва.

На тридесеттрећој (XXXIII) сједници Скупштине акционара усвојене су сљедеће одлуке.

Најважнији детљи са V I ванредне Скупштине акционара дати су у записнику.