Шеста (VI) ванредна сједница Скупштине акционара „Сарајево-гас“ а.д. Источно Сарајево, одржана је дана 16.08.2023. године у 12,00 часова.

На шестој (VI) ванредној сједници Скупштине акционара усвојене су сљедеће одлуке

Најважнији детљи са V I ванредне Скупштине акционара дати су у записнику.

 

Упитник за праћење задовољства купаца и корисника услуга