Управни одбор “Сарајево-гаса” а.д. на својој сједници одржаној дана, 13.07.2023. године донио је Одлуку којом сазива VI (шесту) ванредну сједницу Скупштине акционара.

Сједница je заказана за 09.08.2023. године у 12,00 часова у просторијама “Сарајево-гаса” а.д. Источно Сарајево.

Дневни ред за Скупштину акционара дат је у Сазиву за Скупштину.

Приједлог  Одлука  за Скупштину акционара.

Најважнији детљи са XXXII (тридесетдруге) редовне Скупштине акционара дати су у  Записнику.