Обавјештавамо цијењене кориснике да ће од 08.00 часова 17.12.2022.год. (субота) до 08.00 часова 19.12.2022.год. (понедељак) доћи до смањења испоруке природног гаса због техничких недостатака на магистралном гасоводу у власништву “Сарајево-гас-a“ а.д.

Моле се сви корисници који имају могућност да од 17.12.2022.године до нормализације снабдијевања користе алтернативно гориво, а остали да смање потрошњу природног гаса на минимум, ради одржавања функционалности и сигурности гасног система.

Корисници су дужни да предузму све потребне безбједоносно-сигурносне у случају мјере евентуалног прекида снабдијевања гасом у циљу заштите имовине.

“Сарајево-гас“ а.д. ће приступити провођењу “Плана мјера у случају настанка опште несташице природног гаса“, односно приступиће прекиду снабдијевања појединих категорија корисника.