„Сарајево-гас“ а.д. Источно Сарајево обавјештава потрошаче да је дошло до смањења цијена природног
гаса.

Наш снадбјевач КЈКП “Сарајевогас” д.о.о. Сарајево утврдио је према нама нову набавну цијену
природног гаса у износи 0,837 КМ/См3 .

Проценат смањења цијене за категорију домаћинства и котловница за загријавање станова у зградама за
колективно становање износи 6,75%.

За комерцијалне и индустријске купце смањење је 5,84 %.

Нова цијена природног гаса примјењује се од 01.07.2023. године.

Наше потрошаче обавјештавамо да трошкови дистрибуције и трошкови снабдијевања купаца природног гаса
остали су непромијењени.