Нова цијене гаса

 

Због промјене набавне цијене природног гаса дошло је до промјене цијене  природног гаса за домаћинства, комерцијале крајње купце и индустријске крајње  купце.

 

– Нова цијена природног гаса за домаћинства је 0.75 KM по Sm3 (са ПДВ-ом).

Утврђена цијена се примјењује од 01.01.2021. године.

 

– Нова цијена природног гаса за комерцијалне крајње купце и индустријске крајње купце је

0.81315 KM по Sm3 (са ПДВ-ом).

Утврђена цијена се примјењује од 01.01.2021. године.

 

 

Структура цијене гаса

 

Категорија корисника Набавна цијена Троšкови дистрибуције пр.гаса Троšкови снадбјевања купаца пр.гаса Укупно без ПДВ-а ПДВ Цијена са  ПДВ-ом Проценат

%

Домаћинства 0,525 0,07210 0,04394 0,64104 0,10898 0,75 -6.56

 

 

Категорија корисника Набавна цијена Троšкови дистрибуције пр.гаса Троšкови снадбјевања купаца пр.гаса Укупно без ПДВ-а ПДВ Цијена са  ПДВ-ом Проценат

%

Комерцијални крајњи купци 0,525 0,08761 0,08239 0,695 0,11815 0,81315 .

-6.08

Индустријски крајњи купци 0,525 0,10234 0,06766 0,695 0,11815 0,81315 -6.08