Управни одбор “Сарајево-гас” а.д. И.Сарајево на II (другој) сједници одржаној дана 30.05.2022.године донио је одлуку да се сазове  XXXII  редовна Скупштине акционара  ”Сарајево-гас” а.д. И.Сарајево.

 

Сједница Скупштине акционара одржаће ће се 01.07.2022. године са почетком у 1200 часова у сједишту предузећа.

Дневни ред за Скупштину акционара дат је у Сазиву за Скупштину.

Приједлог  Одлука   за Скупштину акционара.