Nikole Tesle 55, Istočno Sarajevo

057/340-113

ssgas-direkcija@teol.net

Saziv za Skupštinu akcionara

Upravni odbor “Sarajevo-gas” a.d. I.Sarajevo na XXV sjednici održanoj dana 21.10.2021.godine donio je odluku o sazivanju V (pete) vanredne Skupštine akcionara  ²Sarajevo-gas²a.d. I.Sarajevo.

Skupština će se održati 15.11.2021. godine sa početkom u 1200 časova u sjedištu firme.

Dnevni red za ovu sjednicu dat je  u   Saziv za Skupštinu akcionara.

Na Skupštini će biti predloženo usvajanje  Odluka.