Управни одбор “Сарајево-гас” а.д. И.Сарајево на XXI сједници одржаној дана 26.04.2021.године донио је одлуку о  сазивању XXXI (тридесетпрве) редовне Скупштине акционара  ²Сарајево-гас²а.д. И.Сарајево.

Скупштина ће се одржати 31.05.2021. године са почетком у 1200 часова у сједишту фирме.

Дневни ред за ову сједницу дат је у Сазиву за Скупштину акционара.