Управни одбор “Сарајево-гас” а.д. И.Сарајево на XXV сједници одржаној дана 21.10.2021.године донио је одлуку о сазивању V (пете) ванредне Скупштине акционара  „Сарајево-гас“а.д. И.Сарајево.

Скупштина ће се одржати 15.11.2021. године са почетком у 1200 часова у сједишту фирме.

Дневни ред за ову сједницу дат је  у  Сазиву за Скупштину акционара.

На Скупштини ће бити предложено усвајање  Одлука.