Због промјене набавне цијене природног гаса од стране нашег снадбјевача  КЈКП “Сарајево-гас“ Сарајево, дошло је до промјене цијене природног гаса за  домаћинства, комерцијале крајње купце  и  индустријске крајње купце. Набавна цијена  природног гаса износи 0,639 KM по Sm3.

 

– Нова цијена природног гаса за домаћинства је 0.8834 KM по Sm3 (са ПДВ-ом).

Утврђена цијена се примјењује од 01.12.2021. године.

 

– Нова цијена природног гаса за комерцијалне крајње купце и индустријске крајње купце је

0.94653 KM по Sm3 (са ПДВ-ом).

Утврђена цијена се примјењује од 01.12.2021. године.

 

 

Структура цијене гаса

 

Категорија корисника Набавна цијена Троšкови дистрибуције пр.гаса Троšкови снадбјевања купаца пр.гаса Укупно без ПДВ-а ПДВ Цијена са  ПДВ-ом Проценат

%

Домаћинства 0,639 0,07210 0,04394 0,75504 0,12836 0,8834 +17,79

 

 

Категорија корисника Набавна цијена Троšкови дистрибуције пр.гаса Троšкови снадбјевања купаца пр.гаса Укупно без ПДВ-а ПДВ Цијена са  ПДВ-ом Проценат

%

Комерцијални крајњи купци 0,639 0,08761 0,08239 0,809 0,13753 0,94653 .

+16,4

Индустријски крајњи купци 0,639 0,10234 0,06766 0,809 0,13753 0,94653 +16,4