Наш снабдијевач  КЈКП “Сарајевогас“ д.о.о. Сарајево  је на  основу  Одллуке Владе Федерације БиХ  о  давању сагласности

на нову цијену  гаса, донесеној на сједници одржаној 13.10.2022.године, утврдио према нама нову набавну цијену природног

гаса. Због промјене набавне цијене природног гаса дошло је до промјене цијене природног гаса за  домаћинства,

комерцијале крајње купце  и  индустријске крајње купце.

Набавна цијена  природног гаса износи 1,135 KM по Sm3.

 

– Нова цијена природног гаса за домаћинства је 1.46372 KM по Sm3 (са ПДВ-ом).

Утврђена цијена се примјењује од 01.10.2022. године.

 

– Нова цијена природног гаса за комерцијалне крајње купце и индустријске крајње купце је

1.52685 KM по Sm3 (са ПДВ-ом).

Утврђена цијена се примјењује од 01.10.2022. године.

 

 

Структура цијене гаса

 

Категорија корисника Набавна цијена Троšкови дистрибуције пр.гаса Троšкови снадбјевања купаца пр.гаса Укупно без ПДВ-а ПДВ Цијена са  ПДВ-ом Проценат

%

Домаћинства 1,135 0,07210 0,04394 1,25104 0,21268 1,46372 +8,41

 

 

Категорија корисника Набавна цијена Троšкови дистрибуције пр.гаса Троšкови снадбјевања купаца пр.гаса Укупно без ПДВ-а ПДВ Цијена са  ПДВ-ом Проценат

%

Комерцијални крајњи купци 1,135 0,08761 0,08239 1,305 0,22185 1,52685  

+8,03

Индустријски крајњи купци 1,135 0,10234 0,06766 1,305 0,22185 1,52685 +8,03
Котловнице за загријавање станова у зградама за колективно становање 1,135 0,10234 0,0137 1,25104 0,21268 1,46372 +8,41