Наш  снабдијевач  КЈКП  “Сарајевогас“ д.о.о. Сарајево је на основу  Одлуке Владе  Федерације БиХ  о давању сагласности на

нову цијену гаса, донесеној на сједници одржаној 14.07.2022.године, утврдио према нама нову набавну цијену природног гаса.

Због промјене набавне  цијене  природног гаса  дошло  је до промјене цијене природног гаса  за  домаћинства,  комерцијалне

крајње купце, индустријске крајње купце и котловнице за загријавње станова за колективно становање.

Набавна цијена природног гаса износи 1,038 KM по Sm3.

 

– Нова цијена природног гаса за домаћинства је 1,35023 KM по Sm3 (са ПДВ-ом).

– Нова цијена природног гаса за комерцијалне крајње купце и индустријске крајње купце је

1,41336 KM по Sm3 (са ПДВ-ом).

– Нова цијена природног гаса у за котловнице у зградама за колективно становање је

1,35023 KM по Sm3 (са ПДВ-ом).

 

Утврђене цијене се примјењују од 01.07.2022.године.

 

 

Структура цијене гаса

 

 

Категорија корисника

Набавна цијена Трошкови дистрибуције  пр.гаса Трошкови снадбјевања купаца пр.гаса Укупно без ПДВ-а ПДВ Цијена са ПДВ-ом

Проценат

         %

Домаћинства 1,038 0,07210 0,04394 1,15404 0,19619 1,35023 +19,58

 

 

Категорија корисника Набавна цијена Трошкови дистрибуције пр.гаса Трошкови снадбјевања купаца пр.гаса Укупно без ПДВ-а ПДВ Цијена са ПДВ-ом

Проценат

         %

Комерцијални крајњи купци 1,038 0,08761 0,08239 1,208 0,20536 1,41336

+18,55

Индустријски крајњи купци 1,038 0,10234 0,06766 1,208 0,20536 1,41336 +18,55
Котловнице за загријавање станова у зградама за колективно становање 1,038 0,10234 0,0137 1,15404 0,19619 1,35023 +19,58