Nikole Tesle 55, Istočno Sarajevo

057/340-113

ssgas-direkcija@teol.net

Povećanje cijene gasa od 01.07.2022.godine

Naš  snabdijevač  KJKP  “Sarajevogas”  d.o.o. Sarajevo je na osnovu  Odluke Vlade Federacije BiH o davanju saglasnosti na novu

cijenu  gasa, donesenoj na  sjednici  održanoj 14.07.2022.godine,  utvrdio  prema nama  novu  nabavnu  cijenu  prirodnog  gasa.

Zbog promjene nabavne cijene prirodnog gasa došlo je do promjene cijene  prirodnog  gasa  za  domaćinstva,  komercijale  krajnje

kupce,  industrijske krajnje kupce i kotlovnice u zgradama za kolektivno stanovanje..

Nabavna  cijena  prirodnog gasa iznosi 1,038 KM po Sm3.

 

– Nova cijena prirodnog gasa za domaćinstva je 1,35023 KM po Sm3 (sa PDV-om).

– Nova cijena prirodnog gasa za komercijalne krajnje kupce i industrijske krajnje kupce je

1,41336 KM po Sm3 (sa PDV-om).

– Nova cijena prirodnog gasau za kotlovnice u zgradama za kolektivno stanovanje je

1,35023 KM po Sm3 (sa PDV-om).

 

Utvrđene cijene se primjenjuju od  01.07.2022. godine.

 

 

Struktura cijene gasa

 

Kategorija korisnika Nabavna cijena Troškovi distribucije pr.gasa Troškovi snadbjevanja kupaca pr.gasa Ukupno bez PDV-a PDV Cijena sa  PDV-om

Procenat

%

Domaćinstva 1,038 0,07210 0,04394 1,15404 0,19619 1,35023 +19,58

 

Kategorija korisnika Nabavna cijena Troškovi distribucije pr.gasa Troškovi snadbjevanja kupaca pr.gasa Ukupno bez PDV-a PDV Cijena sa  PDV-om

Procenat

%

Komercijalni  krajnji kupci 1,038 0,08761 0,08239 1,208 0,20536 1,41336

+18,55

Industrijski krajnji kupci 1,038 0,10234 0,06766 1,208 0,20536 1,41336 +18,55
Kotlovnice za zagrijavanje stanova u zgradama za kolektivno zagrijavanje 1,038 0,10234 0,0137 1,15404 0,19619 1,35023 +19,58