Управни одбор “Сарајево-гас” а.д. И.Сарајево на  XXV  сједници одржаној дана 21.10.2021.године донио је одлуку о сазивању V (пете) ванредне Скупштине акционара  „Сарајево-гас“  а.д. И.Сарајево.

Скупштина је одржана 15.11.2021. године у сједишту фирме.

На сједници су усвојене Одлуке.

Најважнији детљи са V  ванредне Скупштине акционара дати су у Записнику.