Nikole Tesle 55, Istočno Sarajevo

057/340-113

ssgas-direkcija@teol.net

Održana V vanredna Skupština akcionara

Upravni odbor “Sarajevo-gas” a.d. I.Sarajevo na XXV sjednici održanoj dana 21.10.2021.godine donio je odluku o sazivanju V (pete) vanredne Skupštine akcionara  “Sarajevo-gas”  a.d. I.Sarajevo.

Skupština je održana 15.11.2021. godine u sjedištu firme.

Na sjednici su usvojene Odluke

Najvažniji detalji sa Vanredne Skupštine akcionara dati su u Zapisniku.