Nikole Tesle 55, Istočno Sarajevo

057/340-113

ssgas-direkcija@teol.net

Novo povećanje cijene gasa

Naš  snabdijevač  KJKP  “Sarajevo-gas”  Sarajevo je na  osnovu Odluke Vlade Federacije BiH o davanju  saglasnosti  na novu

cijenu  gasa, donesenoj na sjednici održanoj 30.12.2021.godine,  utvrdio  prema nama  novu  nabavnu  cijenu  prirodnog  gasa.

Zbog promjene nabavne cijene prirodnog gasa došlo je do promjene cijene  prirodnog  gasa  za  domaćinstva,  komercijale  krajnje

kupce  i  industrijske krajnje kupce.

Nabavna  cijena  prirodnog gasa iznosi 0,705 KM po Sm3.

 

– Nova cijena prirodnog gasa za domaćinstva je 0.96062 KM po Sm3 (sa PDV-om).

Utvrđena cijena se primjenjuje od  01.01.2022. godine.

 

– Nova cijena prirodnog gasa za komercijalne krajnje kupce i industrijske krajnje kupce je

1.02375 KM po Sm3 (sa PDV-om).

Utvrđena cijena se primjenjuje od  01.01.2022. godine.

Struktura cijene gasa

 

Kategorija korisnika Nabavna cijena Troškovi distribucije pr.gasa Troškovi snadbjevanja kupaca pr.gasa Ukupno bez PDV-a PDV Cijena sa  PDV-om Procenat

%

Domaćinstva 0,705 0,07210 0,04394 0,82104 0,13958 0,96062 +8,74

 

 

Kategorija korisnika Nabavna cijena Troškovi distribucije pr.gasa Troškovi snadbjevanja kupaca pr.gasa Ukupno bez PDV-a PDV Cijena sa  PDV-om Procenat

%

Komercijalni  krajnji kupci 0,705 0,08761 0,08239 0,875 0,14875 1,02375  

+8,16

Industrijski krajnji kupci 0,705 0,10234 0,06766 0,875 0,14875 1,02375 +8,16