Обавјештавамо Вас да је наш снадбјевач  КЈКП “Сарајевогас” д.о.о. Сарајево, а на основу Одлуке Владе Федерације БиХ о давању

сагласности на  нову  цијену гаса, донесеној на 346. сједници, одржаној 12.01.2023. године,  утврдио према нама нову  набавну

цијену природног гаса која се примјењује од 01.01.2023.

Генерални  директор је  17.01.2023. донио одлуку број  01-87-98/23,  којом се повећавају  трошкови снабдијевања купаца природног

гаса за категорију комерцијалних купаца са 0,08239 KM/Sm3  на 0,18739 КМ/ Sm3, а за категорију индустријских купаца са

0,06766 КМ/ См3 на 0,17266 КМ/ См3.

 

– Набавна  цијена  природног гаса износи 1,030 КМ по Sm3.

 

– Нова цијена природног гаса за домаћинства је 1.34087 КМ по Sm3 (са ПДВ-ом).

Утврђена цијена се примјењује од  01.01.2023. године.

 

– Нова цијена природног гаса за комерцијалне крајње купце и индустријске крајње купце је

1.52685 КМ по Sm3 (са ПДВ-ом).

Утврђена цијена се примјењује од  01.01.2023. године.

 

 

Структура цијене гаса по категоријама

 

Категорија корисника Набавна цијена Трошкови дистрибуције пр. гаса Трошкови снадбјвања купаца пр. гаса Укупно без ПДВ-а ПДВ Цијена са ПДВ-ом Проценат

%

Домаћинства 1,030 0,07210 0,04394 1,14604 0,19483 1,34087 -8,39

 

 

Категорија корисника Набавна цијена Трошкови дистрибуције пр.  гаса Трошкови снадбјвања купаца пр. гаса Укупно без ПДВ-а ПДВ Цијена са ПДВ-ом Проценат

%

Комерцијални крајњи купци 1,030 0,08761 0,18739 1,305 0,22185 1,52685  

0,0

Индустријски крајњи купци 1,030 0,10234 0,17266 1,305 0,22185 1,52685 0,0
Котловнице за загријавање станова у зградама за колективно становање 1,030 0,10234 0,01370 1,14604 0,19483 1,34087 -8,39