Nikole Tesle 55, Istočno Sarajevo

057/340-113

ssgas-direkcija@teol.net

Najavljeno povećanje cijene gasa

Na osnovu informacije koju smo dobili od uvoznika gasa  “Energoinvest“ d.d. Sarajevo, a koja glasi da je “Energoinvest“ d.d. Sarajevo podnio zahtjev nadležnom organu za povećenje nabavne cijene gasa za 21.7% od 01.04.22.godine, obavještavamo naše poštovane kupce da će vjerovatno doći do povećanja konačne cijene gasa. O eventualnoj novoj većoj cijeni i visini povećanja ćemo vas obavijestiti čim dobijemo pismeno obavještenje o tome.