Отворени радови на дистрибутивном гасоводу Пале и Трново-Јахорина

На Јахорини су данас свечано отворени радови на дистрибутивном гасоводу Пале и Трново – Јахорина. Почетак радова озваничио је предсједник Републике Српске Милорад Додик. Предсједник Републике Српске Милорад Додик изјавио је да је почетак радова на дистрибутивном гасоводу Пале-Јахорина дио континуиране борбе да се дође до квалитетног снадбијевања гасом широм Српске, што је дуго опструисало […]

Погледај више

Обавјештење за кориснике природног гаса – начин плаћања

Поштовани корисници, Обавјештавамо Вас да од јуна ове године плаћање рачуна за природни гас моражете да извршити путем банака које су наведене: Нова Банка 555-700-00090709-14 Атос банка 567-483-11000120-43 Наша банка 554-013-00000074-47 Aддико банка 552-004-00011215-75 Уплату можете, као и до сада, извршити и на шалтерима Поште Републике Српске.  

Погледај више

Обавјештење за грађане о прекиду испоруке природног гаса

Предузеће „Сарајево-гас“ а.д.Источно Сарајево обавјештава своје кориснике природног гаса на подручју насеља Гатачка улица, Касиндо и Младице да ће 28.5.2024.године доћи до прекида испоруке природног гаса због радова на примарном гасоводу високог притиска. Планирани радови биће обављени у уторак 28.5.2024. од 8, 00 до 17, 00 часова. Одмах након завршетка радова, природни гас биће пуштен до […]

Погледај више

Обавјештење о промјени цијене природног гаса

„Сарајево-гас“ а.д. Источно Сарајево обавјештава потрошаче да је дошло до промјене цијене природног гаса које се примјењују од 01.01.2024.године. Наш снадбјевач КЈКП “Сарајевогас” д.о.о. Сарајево утврдио је према нама нову набавну цијену природног гаса: – Набавна  цијена  природног гаса износи 0,909 КМ по Sm3. – Нова цијена природног гаса за домаћинства је 1.199297 КМ по […]

Погледај више

ДЕМАНТИ

Пошто се у медијама данас појавила вијест да је у Федерацији БиХ дошло до поскупљења гаса за 3,9 одсто и да је за поскуљење крив наводни споразум између сарајевског „Енергоинвеста“ и „Сарајево-гаса“ из Источног Сарајева, овом приликом демантујемо. Обавјештавамо јавност да „Сарајево-гас“ а.д. Источно Сарајево нема потписан нови Уговор са „Енергоинвестом“ д.д Сарајево и на […]

Погледај више
Изаберите нас
Зашто природни ГАС?

Цијена природног гаса

Повољно гријање

Тренутна цијена природног гаса је веома прихватљива. За загријавања стана од 60м2 потребно је цца 55 КМ/мјесец.

Расположивост и набавка

Доступан 24/7

Природни гас је тренутно расположив, плаћа се тек по извршеној потрошњи и не захтјева простор за складиштење.

Кување

Велике уштеде

Кориштењем гасних штедњака топлота је тренутно на располагању, а уштеде су веома значајне.

Гријање

Прилагодљиво

Природни гас је тренутно расположив, плаћа се тек по извршеној потрошњи и не захтјева простор за складиштење.

Припрема топле воде

Тренутно доступно

Кориштењем гасних загријача воде, топла вода је тренутно расположива и на овај начин се постиже максимална уштеда јер нема губитака топлоте.

Намјена

Нема граница

Природни гас се може користити за загријавање и климатизацију простора, припрему топле потрошне воде и припрему хране.

Учланите се у нашу Вибер групу

Будите у току са најновијим обавјештењима

Упознајте нас
О нама
О предузећу

“Сарајево-гас“ а.д. Источно Сарајево у првобитном облику је основано 05.04.1994. год. Одлуком Скупштине града Српско Сарајево као правни сљедбеник ЈКП „Сарајево-гас“ Сарајево и од тада управља имовином предратног предузећа које се налази на територији Републике Српске. Од тада до данас предузеће је промјенило више облика организовања и сједиште, те се након приватизације трансформисало у акционарско друштво са сједиштем у Источном Сарајеву – Источно Ново Сарајево.

Основна дјелатност Акционарског друштва “Сарајево-гас“ је транспорт и дистрибуција природног гаса. Предузеће врши транспорт гаса магистралним гасоводом Зворник – Сарајево на дионици Зворник-Кладањ. Гас се дистрибуира потрошачима на подручју општина Источна Илиџа и Источно Ново Сарајево. Поред тога, предузеће врши и пројектовање и извођење радова на гасификацији, те и у том сегменту остварује одређене приходе.

Органи друштва

Генерални директор – Недељко Елек

sargasdirektor@sarajevogas.com

Извршни одбор

 • Извршни директор за техничке послове Срђан Вукчевић, дипл.инж.маш.
 • Извршни директор за економско финансијске послове Миљана Голијанин, дипл.ецц
 • Извршни директор за правне послове Танкоса Чорлија, дипл.правник

 

Скупштина акционара – као орган власника

Управни одбор – као орган управљања

Управни одбор броји пет (5) чланова а мандат траје пет година:

  • Дражен Врховац, предсједник
  • Драгана Калабић, замјеник предсједника
  • Јелена Кокић, члан
  • Дамјан Шкипина, члан
  • Соња Товиловић, члан
Дјелатности

“Сарајево-гас“ а.д. Источно Сарајево, обавља дјелатности у сектору природног гаса и посједује четири дозволе које је издала Регулаторна комисија за енергетику РС, а то су:

 • дозвола за обављање дјелатности транспорта природног гаса
 • дозвола за обављање дјелатности дистрибуције и управљања системом за дистрибуцију природног гаса
 • дозвола за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца природним гасом
 • дозвола за обављање дјелатности трговине и снабдијевања природним гасом

Друштво посједује лиценце:

 • за израду техничке документације – дијела машинске фазе (област термотехнике, инсталације гријања, гаса, вентилације и климатизације) за објекте за које грађевинску дозволу издаје орган јединице локалне самоуправе
 • за грађење, односно извођење радова на објектима за које грађевинску дозволу издаје јединица локалне самоуправе: дијела машинске фазе, област термотехнике инсталације гријања, гаса, вентилације и кллиматизације.
5000 +
Задовољних корисника
70 +
Километара дистрибутивног гасовода
30 +
Запослених
40 +
Километара магистралног гасовода
Подршка
Постојећи корисници

Мјерење потрошње природног гаса врши се једанпут мјесечно, и то задњег дана у мјесецу по плану очитања који се прави на почетку године

 • Очитање потрошње природног гаса на МРС врше овлаштени радници Сарајево-гаса
 • По извршеном очитању потрошње очитачке листе се достављају служби за ЕФС на даље поступање

Стање мјерача можете доставити за мјесечни обрачун потошње природног гаса првог радног дана у мјесецу за претходни мјесец:

 • лично на нашу адресу сваки радни дан од 8 до 16 сати
 • путем е-маил адресе s.gas-direkcija@sarajevogas.com ( обавезно навести име и презиме потрошаћа, шифру потрошаћа, адресу мјерног мјеста, као и стање потрошње природног гаса на бројилу).
 • путем слиједећих телефонских бројева: 057340113 и 057340876
 • приликом очитања потрошње посебну пажњу обратити: на мјерачу има пет поља и зарез иза којег се налази једно или два поља, доставља се стање потрошње природног гаса (cm³) без података иза зареза.

Рачуни за утврђену мјесечну потрошњу природног гаса достављају овлаштени радници на адресу корисника или на е-маил адресу по личном захтјеву корисника најкасније до 15-ог у мјесецу за претходни мјесец.

 • Плаћање рачуна врши се по пријему рачуна са роком од 8 дана послије чега се обрачунава законска затезна камата од 0,03 % на дневном нивоу
 • Уплате можете извршити путем примљеног рачуна или општом уплатницом са позивом на број рачуна ,без провизије на једну од четири банке које су наведене на достављеном рачуну.

Корисници Сарајево-гас а.д. своје приговоре повезане с нашим услугама могу упутити усмено и у писаном облику.

Подношење приговора у писаном облику врши се обрасцем за подношење приговора, и то:

 • непосредно у нашим просторијама, Николе Тесле 55 Источно Сарајево
 • путем поште на адресу Сарајевогас а.д., Николе Тесле 55 71123 Источно Сарајево
 • путем телефаxа на број 057 340 113
 • слањем електронске поште на адресу s.gas-direkcija@sarajevogas.com
Будући корисници
Процедура прикључења
01
По захтјеву инвеститора доноси се РЈЕШЕЊЕ О ЕНЕРГЕТСКИМ УСЛОВИМА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКТА КОРИСНИКА НА ГАСНУ ДИСТРИБУТИВНУ МРЕЖУ (услугу пружа и наплаћује “Сарајево-гас”а.д.)
Образац
02
Након прибављања РЈЕШЕЊА О ЕНЕРГЕТСКИМ УСЛОВА инвеститор се упућује на израду Пројекта унутрашње гасне инсталације (УГИ). (Ову услугу пружају и наплаћују регистрована предузећа за пројектовање).
03
”Сарајевогас” а.д. по захтјеву инвеститора издаје Сагласност на пројектну документацију (услугу пружа и наплаћује “Сарајево-гас”а.д).
Захтјев
04
По прибављању сагласности на пројектну документацију, Инвеститор врши избор овлаштеног предузећа које ће вршити извођење радова на изградњи унутрашње гасне инсталације (услугу пружа и наплаћује ангажовано предузеће).
05
”Сарајевогас” а.д. по захтјеву инвеститора врши пуштање гаса у инсталације корисника, ради провођења функционалне пробе, гдје је обавезно присуство извођача и сервисера гасних апарата (услугу пружа и наплаћује “Сарајево-гас”а.д).
Захтјев
06
”Сарајевогас” а.д. по захтјеву инвеститора проводи интерни технички пријем унутрашње гасне инсталације уз обавезно присуство извођача и сервисера гасних апарата (услугу пружа и наплаћује “Сарајево-гас” а.д).
Захтјев Документација
07
”Сарајево-гас” а.д издаје Енергетску саласност за употребу и кориштење унутрашње гасне инсталације, са инвеститором (корисником) потписује Уговор о снабдијевању природним гасом и кориштењу дистрибутивног система и врши пуштање гаса на кориштење.
Укратко
О гасу
Шта је природни гас

Природни гас је смјеса разних угљоводоника (метан, етан, пропан). Главна компонента природног гаса је метан (CH4). Сматра се да је природни гас настао прије много милиона година из талога микороорганизама изложених високим притисцима и дјеловању бактерија без присуства кисеоника. Обично се природни гас појављује у близини нафтних поља, одакле се из дубине кроз бушотине под дјеловањем притиска транспортује до сабирних станица и даље према потрошачима.

Ваша сигурност

Редовна контрола и одржавање унутрашње гасне инсталације осигурава сигурно кориштење природног гаса. Корисник је дужан водити бригу о стању и исправности унутрашњих гасних инсталација, гасних апарата, као и система за довод ваздуха и одвод продуката сагоријевања.