Обавјештавамо Вас да је наш снадбјевач  КЈКП “Сарајевогас” д.о.о. Сарајево, а на основу Одлуке Владе Федерације БиХ о давању

сагласности на  нову  цијену гаса, донесеној на 357. сједници, одржаној 06.04.2023. године,  утврдио према нама нову  набавну

цијену природног гаса која се примјењује од 01.04.2023.

– Набавна  цијена  природног гаса износи 0,906 КМ по Sm3.

– Нова цијена природног гаса за домаћинства је 1.19579 КМ по Sm3 (са ПДВ-ом).

Утврђена цијена се примјењује од  01.04.2023. године.

– Нова цијена природног гаса за комерцијалне крајње купце и индустријске крајње купце је 1.38177 КМ по Sm3 (са ПДВ-ом).

Утврђена цијена се примјењује од  01.04.2023. године.

 

Структура цијене гаса по категоријама

Категорија корисника

Набавна цијена

Трошкови дистрибуције пр. гаса Трошкови снадбјвања купаца пр. гаса Укупно без ПДВ-а ПДВ Цијена са ПДВ-ом

Проценат

%

Домаћинства

0,906

0,07210 0,04394 1,02204 0,17375 1,19579

-10,82

 

Категорија корисника

Набавна цијена

Трошкови дистрибуције пр.  гаса Трошкови снадбјвања купаца пр. гаса Укупно без ПДВ-а ПДВ Цијена са ПДВ-ом

Проценат

%

Комерцијални крајњи купци

0,9060

0,08761 0,18739 1,181 0,20077 1,38177

-9,50

Индустријски крајњи купци

0,906

0,10234 0,17266 1,181 0,20077 1,38177

-9,50

Котловнице за загријавање станова у зградама за колективно становање

0,906

0,10234 0,01370 1,02204 0,17375 1,19579 -10,82
Упитник за праћење задовољства купаца и корисника услуга