Nikole Tesle 55, Istočno Sarajevo

057/340-113

ssgas-direkcija@teol.net

Prekid isporuke gasa

„Sarajevo-gas“ a.d. Istočno Sarajevo obavještava korisnike prirodnog gasa da je od strane Operatera  transportnog sistema prirodnog gasa „Gas Promet“ A.D. Pale najavljeno, da će doći do potpune obustave protoka i isporuke gasa dana 05.02.2021. god. (petak) u trajanju od 24 sata.

Razlog obustave gasa je hitna sanacija gasovoda na dionici  Šepak – Karakaj.

Mole se korisnici koji imaju mogućnost da koriste alternativno gorivo, a ostali da smanje potrošnju prirodnog gasa na minimum, radi zaštite distributivnog sistema prirodnog gasa.

Korisnici su dužni da prdeuzmu sve potrebne bezbjednosno – sigurnosne mjere zbog eventualnog prekida snabdijevanja gasom u cilju zaštite ljudi i imovine.

„Sarajevo-gas“ a.d. će pristupiti provođenju „Plana mjera u slučaju nestašice prirodnog gasa“, odobrenog od strane Ministarstva energetike i rudarstva Republike Srpske.