„Сарајево-гас“ а.д. Источно Сарајево обавјештава кориснике природног гаса да је од стране Оператера  транспортног система природног гаса „Гас Промет“ А.Д. Пале најављено, да ће доћи до потпуне обуставе протока и испоруке гаса дана 05.02.2021. год. (петак) у трајању од 24 сата.

Разлог обуставе гаса је хитна санација гасовода на дионици  Шепак – Каракај.

Моле се корисници који имају могућност да користе алтернативно гориво, а остали да смање потрошњу природног гаса на минимум, ради заштите дистрибутивног система природног гаса.

Корисници су дужни да предузму све потребне безбједносно – сигурносне мјере због евентуалног прекида снабдијевања гасом у циљу заштите људи и имовине.

„Сарајево-гас“ а.д. ће приступити провођењу „Плана мјера у случају несташице природног гаса“, одобреног од стране Министарства енергетике и рударства Републике Српске.

Упитник за праћење задовољства купаца и корисника услуга