Nikole Tesle 55, Istočno Sarajevo

057/340-113

ssgas-direkcija@teol.net

Предузеће врши транспорт природног гаса магистралним гасоводом Зворник-Сарајево, на дионици Зворник-Кладањ и одговорно је за безбједност, текуће и инвестиционо одржавање гасовода.

Подаци о цјевоводу

  • вањски пречник: 16″ (406,4 mm)
  • дужина: 40 km
  • маx. радни притисак: 50 bara
  • квалитет X 52, према АPI 5 LX.

Терминал у Зворнику

Терминал у Зворнику обухвата чистачку кутију, прикључак на Мјерну станицу и блок-вентил.

Терминал омогућава лансирање чистача ка прекидној станици у Подпакленику без прекидања протока гаса.

Мјерна станица у Каракају састоји се од двије мјерне линије, свака са турбинским мјерачем Тип СМРИ-К, Г1000, Qмаx = 1600 m3/h, Qмин= 80 m3/h.

Остављена је и могућност рада без мјерења на обилазној линији ДН100 у случајевима изузетно ниске љетне потрошње. Свака линија је опремљена гасним филтерима и потребним вентилима.

Блок станице Снагово и Шековићи

Поред Блок станице уз отпремну чистачку станицу на магистралном гасоводу су и двије Блок станице, једна лоцирана на Снагову и друга у Шековићима.

У станицама су смјештени блок вентили опремљени уљнопнеуматским сервомотором. Блок вентили аутоматски затварају и прекидају доток гаса ако је брзина пада притиска већа од одређене вриједности.

Прикључци

На гасоводу је предвиђен прикључак за напајање Шековића пречника 3″.