Nikole Tesle 55, Istočno Sarajevo

057/340-113

ssgas-direkcija@teol.net

Preduzeće vrši transport prirodnog gasa magistralnim gasovodom Zvornik-Sarajevo, na dionici Zvornik-Kladanj i odgovorno je za bezbjednost, tekuće i investiciono održavanje gasovoda.

Podaci o cjevovodu

  • vanjski prečnik: 16″ (406,4 mm)
  • dužina: 40 km
  • max. radni pritisak: 50 bar
  • kvalitet X 52, prema API 5 LX.

Terminal u Zvorniku

Terminal u Zvorniku obuhvata čistačku kutiju, priključak na Mjernu stanicu i blok-ventil.

Terminal omogućava lansiranje čistača ka prekidnoj stanici u Podpakleniku bez prekidanja protoka gasa.

Mjerna stanica u Karakaju sastoji se od dvije mjerne linije, svaka sa turbinskim mjeračem Tip SMRI-K, G1000, Qmax = 1600 m3/h, Qmin= 80 m3/h.

Ostavljena je i mogućnost rada bez mjerenja na obilaznoj liniji DN100 u slučajevima izuzetno niske ljetne potrošnje. Svaka linija je opremljena gasnim filterima i potrebnim ventilima.

Blok stanice Snagovo i Šekovići

Pored Blok stanice uz otpremnu čistačku stanicu na magistralnom gasovodu su i dvije Blok stanice, jedna locirana na Snagovu i druga u Šekovićima.

U stanicama su smješteni blok ventili opremljeni uljnopneumatskim servomotorom. Blok ventili automatski zatvaraju i prekidaju dotok gasa ako je brzina pada pritiska veća od određene vrijednosti.

Priključci

Na gasovodu je predviđen priključak za napajanje Šekovića prečnika 3″.