Nikole Tesle 55, Istočno Sarajevo

057/340-113

ssgas-direkcija@teol.net

ГАС

Природни гас је смјеса разних угљоводоника (метан, етан, пропан). Главна компонента природног гаса је метан (CH 4).

Сматра се да је природни гас настао прије много милиона година из талога микороорганизама изложених високим притисцима и дјеловању бактерија без присуства кисеоника. Обично се природни гас појављује у близини нафтних поља, одакле се из дубине кроз бушотине под дјеловањем притиска транспортује до сабирних станица и даље према потрошачима.

Природни гас је лакши од ваздуха и приликом истицања сакупља се у горњим дијеловима просторије.

Природном гасу се додаје одговарајућа материја (одоранс) која му даје карактеристичан мирис, тако да се чулом мириса може констатовати појава гаса у одређеном простору.

При одређеним концентрацијама природног гаса у ваздуху може доћи до експлозије. Зато, при било којој појави природног гаса у простору мора се поступити у складу са мјерама сигурности код појаве мириса гаса.