Nikole Tesle 55, Istočno Sarajevo

057/340-113

ssgas-direkcija@teol.net

Saziv za XXX Skupštinu akcionara

Upravni odbor “Sarajevo-gas” a.d. I.Sarajevo na XVII sjednici održanoj dana 26.05.2020.godine donio je odluku o sazivanju XXX redovne Skupštine akcionara “”Sarajevo-gas” a.d. I.Sarajevo.

 

Skupština će se održati 29.06.2020. godine sa početkom u 1200 časova u sjedištu firme.

 

Saziv za XXX Skupštinu akcionara