Nikole Tesle 55, Istočno Sarajevo

057/340-113

ssgas-direkcija@teol.net

Poštovani budući korisnici prirodnog gasa

Čestitamo na vašem izboru energenta koji možete koristiti u više namjena. U slučaju eventualnih nejasnoća nakon čitanja narednih upustava pozivamo vas da nas posjetite gdje ćete uz pomoć naših zaposlenih dobiti dodatna pojašnjenja za priključenje objekta.

1. Korak

Po zahtjevu potencijalnog investitora donosi se RJEŠENJE O ENERGETSKIM USLOVA ZA PRIKLJUČENJE OBJEKTA KORISNIKA NA GASNU DISTRIBUTIVNU MREŽU (uslugu pruža i naplaćuje “Sarajevogas”a.d.)

LINK: Zahtjev za pribavljanje energetskih uslova za priključenje objekata korisnika na gasnu distributivnu mrežu

2. Korak

Nakon pribavljanja RJEŠENJA O ENERGETSKIM USLOVA investitor se upućuje na izradu Projekta unutrašnje gasne instalacije (UGI). (Ovu uslugu pružaju i naplaćuju registrovana preduzeća za projektovanje).

3. Korak

”Sarajevogas” a.d. po zahtjevu investitora izdaje Saglasnost na projektnu dokumentaciju (uslugu pruža i naplaćuje “Sarajevogas”a.d).

LINK : Zahtjev za izdavanje saglasnosti na projekat unutrašnje gasne instalacije

4. Korak

Po pribavljanju saglasnosti na projektnu dokumentaciju, Investitor vrši izbor ovlaštenog preduzeća koje će vršiti izvođenje radova na izgradnji unutrašnje gasne instalacije Uslugu pruža i naplaćuje angažovano preduzeće.

5. Korak

”Sarajevogas” a.d. po zahtjevu investitora vrši puštanje gasa u instalacije korisnika, radi provođenja funkcionalne probe, gdje je obavezno prisustvo izvođača i servisera gasnih aparata (uslugu pruža i naplaćuje “Sarajevogas”a.d).

LINK: Zahtjev za fizičko priključenje objekta korisnika na gasnu distributivnu mrežu radi provođenja funkcionalne probe

6. Korak

”Sarajevogas” a.d. po zahtjevu investitora provodi interni tehnički prijem unutrašnje gasne instalacije uz obavezno prisustvo izvoñača i servisera gasnih aparata (uslugu pruža i naplaćuje “Sarajevogas” a.d).

LINK: Zahtjev za interni tehnički prijem unutrašnje gasne instalacije ( Uz zahtjev se prilaže sva potrebna dokumentacija propisana obrascem O-4a (D-ITP) )

LINK: Dokumentacija za interni tehnički prijem unutrašnje gasne instalacije

7. Korak

Ukoliko nema primjedbi na izvedene radove, ”Sarajevogas” a.d:

  • Izdaje Energetsku salasnost za upotrebu i korištenje unutrašnje gasne instalacije
  • sa investitorom (korisnikom) potpisuje Ugovor o snabdijevanju prirodnim gasom i korištenju distributivnog sistema
  • vrši puštanje gasa na korištenje u unutrašnju gasnu instalaciju korisnika.