Nikole Tesle 55, Istočno Sarajevo

057/340-113

ssgas-direkcija@teol.net

Структура Друштва

Организациона структура Друштва заснива се на основним принципима који обезбјеђују рационално и ефикасно обављање послова из домена дјелатности друштва, техничкотехнолошку структуру система, сигурност запослених и реалну добит.

Организациона шема