Nikole Tesle 55, Istočno Sarajevo

057/340-113

ssgas-direkcija@teol.net

Struktura Društva

Organizaciona struktura Društva zasniva se na osnovnim principima koji obezbjeđuju racionalno i efikasno obavljanje poslova iz domena djelatnosti društva, tehničkotehnološku strukturu sistema, sigurnost zaposlenih i realnu dobit.

Organizaciona šema