Nikole Tesle 55, Istočno Sarajevo

057/340-113

ssgas-direkcija@teol.net

Održana XXX redovna Skupština akcionara

Na prijedlog Upravnog odbora  “Sarajevo-gas” a.d. Istočno Sarajevo   zakazana je trideseta  (XXX)  redovna sjednica Skupštine akcionara   “”Sarajevo-gas” a.d. Istočno Sarajevo.  Sjednica  je održana  29.06.2020. godine sa početkom u 12 časova  u sjedištu firme.

Na sjednici su usvojene odluke

Prijedlog zapisnika sa sjednice.