Nikole Tesle 55, Istočno Sarajevo

057/340-113

ssgas-direkcija@teol.net

Odobrene nove cijene gasa

Na osnovu rješenja Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske o davanju saglasnosti na tarifne stavove na snadbjevanje tarifnih kupaca prirodnim gasom br.01-217-4/19/R-114-133 od 06.06.2019.godine. odobrena je cijena prirodnog gasa za domaćinstva, komercijale krajnje kupce i industrijske krajnje kupce.

– Nova cijena prirodnog gasa za domaćinstva je 0.93137 KM po Sm3 (sa PDV-om).
Utvrđena cijena se primjenjuje od 01.06.2019. godine.

– Nova cijena prirodnog gasa za komercijalne krajnje kupce i industrijske krajnje kupce je
0.9945 KM po Sm3 (sa PDV-om).
Utvrđena cijena se primjenjuje od 01.05.2019. godine.

 

Struktura cijene gasa

 

Kategorija korisnika Nabavna cijena Troškovi distribucije pr.gasa Troškovi snadbjevanja kupaca pr.gasa Ukupno bez PDV-a PDV Cijena sa  PDV-om

Procenat

%

Domaćinstva 0,68 0,07210 0,04394 0,79604 0,13533 0,93137 +22.27

 

Kategorija korisnika Nabavna cijena Troškovi distribucije pr.gasa Troškovi snadbjevanja kupaca pr.gasa Ukupno bez PDV-a PDV Cijena sa  PDV-om

Procenat

%

Komercijalni

 krajnji kupci

0,68 0,08761 0,08239 0,85 0,1445 0,9945 +20.57
Industrijski krajnji kupci 0,68 0,10234 0,06766 0,85 0,1445 0,9945 +20.57