Nikole Tesle 55, Istočno Sarajevo

057/340-113

ssgas-direkcija@teol.net

  • Mjerenje potrošnje prirodnog gasa vrši se jedanput mjesečno, i to zadnjeg dana u mjesecu po planu očitanja koji se pravi na početku godine
  • Očitanje potrošnje prirodnog gasa na MRS vrše ovlašteni radnici Sarajevo-gasa
  • Po izvršenom očitanju potrošnje očitačke liste se dostavljaju službi za EFS na dalje postupanje

Stanje mjerača možete dostaviti za mjesečni obračun potošnje prirodnog gasa prvog radnog dana u mjesecu za prethodni mjesec:

  • lično na našu adresu svaki radni dan od 8 do 16 sati
  • putem e-mail adrese ssgas-direkcija@teol.net ( obavezno navesti ime i prezime potrošaća, šifru potrošaća, adresu mjernog mjesta, kao i stanje potrošnje prirodnog gasa na brojilu).
  • putem slijedećih telefonskih brojeva: 057340113 i 057340876
  • prilikom očitanja potrošnje posebnu pažnju obratiti: na mjeraču ima pet polja i zarez iza kojeg se nalazi jedno ili dva polja, dostavlja se stanje potrošnje prirodnog gasa (Sm³) bez podataka iza zareza.

Računi za utvrđenu mjesečnu potrošnju prirodnog gasa dostavljaju ovlašteni radnici na adresu korisnika ili na e-mail adresu po ličnom zahtjevu korisnika najkasnije do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec.

Plaćanje računa

  • Plaćanje računa vrši se po prijemu računa sa rokom od 8 dana poslije čega se obračunava zakonska zatezna kamata od 0,03 % na dnevnom nivou
  • Uplate možete izvršiti putem primljenog računa ili opštom uplatnicom sa pozivom na broj računa ,bez provizije na jednu od četiri banke koje su navedene na dostavljenom računu.