Nikole Tesle 55, Istočno Sarajevo

057/340-113

ssgas-direkcija@teol.net

Nova cijena gasa

Nova cijene gasa

 

Zbog promjene nabavne cijene prirodnog gasa došlo je do promjene cijene prirodnog gasa za domaćinstva, komercijale krajnje kupce i industrijske krajnje kupce.

 

– Nova cijena prirodnog gasa za domaćinstva je 0.86702 KM po Sm3 (sa PDV-om).

Utvrđena cijena se primjenjuje od 01.02.2020. godine.

 

– Nova cijena prirodnog gasa za komercijalne krajnje kupce i industrijske krajnje kupce je

0.93015 KM po Sm3 (sa PDV-om).

Utvrđena cijena se primjenjuje od 01.02.2020. godine.

 

 

Struktura cijene gasa

 

Kategorija korisnika Nabavna cijena Troškovi distribucije pr.gasa Troškovi snadbjevanja kupaca pr.gasa Ukupno bez PDV-a PDV Cijena sa  PDV-om Procenat

%

Domaćinstva 0,625 0,07210 0,04394 0,74104 0,12598 0,86702 -6.91

 

 

Kategorija korisnika Nabavna cijena Troškovi distribucije pr.gasa Troškovi snadbjevanja kupaca pr.gasa Ukupno bez PDV-a PDV Cijena sa  PDV-om Procenat

%

Komercijalni

krajnji kupci

0,625 0,08761 0,08239 0,795 0,13515 0,93015 .

-6.47

Industrijski krajnji kupci 0,625 0,10234 0,06766 0,795 0,13515 0,93015 -6.47