Nikole Tesle 55, Istočno Sarajevo

057/340-113

ssgas-direkcija@teol.net

Nova cijena gasa

Zbog promjene nabavne cijene prirodnog gasa došlo je do promjene cijene prirodnog gasa za domaćinstva, komercijale krajnje kupce i industrijske krajnje kupce.

 

– Nova cijena prirodnog gasa za domaćinstva je 0.80267 KM po Sm3 (sa PDV-om).

Utvrđena cijena se primjenjuje od  01.05.2020. godine.

 

– Nova cijena prirodnog gasa za komercijalne krajnje kupce i industrijske krajnje kupce je

0.8658 KM po Sm3 (sa PDV-om).

Utvrđena cijena se primjenjuje od  01.05.2020. godine.

 

 

Struktura cijene gasa

 

Kategorija korisnika Nabavna cijena Troškovi distribucije pr.gasa Troškovi snadbjevanja kupaca pr.gasa Ukupno bez PDV-a PDV Cijena sa  PDV-om Procenat

%

Domaćinstva 0,570 0,07210 0,04394 0,68604 0,11663 0,80267 -7.42

 

 

Kategorija korisnika Nabavna cijena Troškovi distribucije pr.gasa Troškovi snadbjevanja kupaca pr.gasa Ukupno bez PDV-a PDV Cijena sa  PDV-om Procenat

%

Komercijalni  krajnji kupci 0,570 0,08761 0,08239 0,74 0,1258 0,8658 .

-6.92

Industrijski krajnji kupci 0,570 0,10234 0,06766 0,74 0,1258 0,8658 -6.92