Nikole Tesle 55, Istočno Sarajevo

057/340-113

ssgas-direkcija@teol.net

Odobrene nove cijene gasa

Na osnovu rješenja Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske o davanju saglasnosti na tarifne stavove na snadbjevanje tarifnih kupaca prirodnim gasom br.01-217-4/19/R-114-133 od 06.06.2019.godine. odobrena je cijena prirodnog gasa za…

Održana XXIX redovna Skupština akcionara

Dvadesetdeveta (XXIX) redovna sjednica Skupštine akcionara “Sarajevo-gas“ a.d. Istočno Sarajevo zakazana je i održana 10.05.2019. godine sa početkom u 12 00 časova u prostorijama “Sarajevo-gas“ a.d. Redovnu godišnju sjednicu Skupštine…