Nikole Tesle 55, Istočno Sarajevo

057/340-113

ssgas-direkcija@teol.net

Povećanje cijene gasa od 01.07.2022.godine

Naš  snabdijevač  KJKP  “Sarajevogas”  d.o.o. Sarajevo je na osnovu  Odluke Vlade Federacije BiH o davanju saglasnosti na novu cijenu  gasa, donesenoj na  sjednici  održanoj 14.07.2022.godine,  utvrdio  prema nama  novu  nabavnu…