Nikole Tesle 55, Istočno Sarajevo

057/340-113

ssgas-direkcija@teol.net

Одржана XXXII редовна Скупштина акционара

На приједлог Управног одбора  “Сарајево-гас“ а.д. Источно Сарајево заказана је тридесетдруга (XXXII) редовна сједница  Скупштине акционара “Сарајево-гас“ а.д. Источно Сарајево. Сједница је одржана  01.07.2022.године у просторијама фирме.   На сједници…

Сазив за Скупштину акционара

Управни одбор “Сарајево-гас” а.д. И.Сарајево на II (другој) сједници одржаној дана 30.05.2022.године донио је одлуку да се сазове  XXXII  редовна Скупштине акционара  ”Сарајево-гас” а.д. И.Сарајево.   Сједница Скупштине акционара одржаће…

Одржана V ванредна Скупштина акционара

Управни одбор “Сарајево-гас” а.д. И.Сарајево на  XXV  сједници одржаној дана 21.10.2021.године донио је одлуку о сазивању V (пете) ванредне Скупштине акционара  “Сарајево-гас”  а.д. И.Сарајево. Скупштина је одржана 15.11.2021. године у сједишту…

Сазив за Скупштину акционара

Управни одбор “Сарајево-гас” а.д. И.Сарајево на XXV сједници одржаној дана 21.10.2021.године донио је одлуку о сазивању V (пете) ванредне Скупштине акционара  “Сарајево-гас”а.д. И.Сарајево. Скупштина ће се одржати 15.11.2021. године са…

Одржана XXXI редовна Скупштина акционара

XXXI редовна  Скупштинa  акционара  ”Сарајево-гас” а.д. И.Сарајево  одржана је 31.05.2021.године у сједишту фирме. На сједници су усвојене   Одлуке. Приједлог Записника са XXXI редовне Скупштине акционара.

Сазив за Скупштину акционара

Управни одбор “Сарајево-гас” а.д. И.Сарајево на XXI сједници одржаној дана 26.04.2021.године донио је одлуку о  сазивању XXXI (тридесетпрве) редовне Скупштине акционара  ²Сарајево-гас²а.д. И.Сарајево. Скупштина ће се одржати 31.05.2021. године са…

Одржана XXX Скупштина акционара

На приједлог Управног одбора ”Сарајево-гас” а.д. Источно Сарајево  заказана је тридеста (XXX) редовна  сједница  Скупштине  акционара  ”Сарајево-гас” а.д. Источно Сарајево.  Сједница је одржана 29.06.2020.године  са почетком у 12 часова у…

Сазив за XXX Скупштину акционара

Управни одбор “Сарајево-гас” а.д. И.Сарајево на XВИИ сједници одржаној дана 26.05.2020.године донио је одлуку о сазивању XXX редовне Скупштине акционара “”Сарајево-гас” а.д. И.Сарајево. Скупштина ће се одржати 29.06.2020. године са…

Одржана XXIX редовна Скупштина акционара

Двадесетдевета (XXIX) редовна сједница Скупштине акционара “Сарајево-гас“ а.д. Источно Сарајево заказана је и одржана 10.05.2019. године са почетком у 12 00 часова у просторијама “Сарајево-гас“ а.д. Редовну годишњу сједницу Скупштине…