Nikole Tesle 55, Istočno Sarajevo

057/340-113

ssgas-direkcija@teol.net

Прекид испоруке гаса

„Сарајево-гас“ а.д. Источно Сарајево обавјештава кориснике природног гаса да је од стране Оператера  транспортног система природног гаса „Гас Промет“ А.Д. Пале најављено, да ће доћи до потпуне обуставе протока и…

Смањена цијена гаса

Нова цијене гаса   Због промјене набавне цијене природног гаса дошло је до промјене цијене  природног гаса за домаћинства, комерцијале крајње купце и индустријске крајње  купце.   – Нова цијена…

Нова цијена природног гаса

Нова цијене гаса   Због промјене набавне цијене природног гаса дошло је до промјене цијене  природног гаса за домаћинства, комерцијале крајње купце и индустријске крајње купце.   – Нова цијена…

Нова цијена гаса

Нова цијене гаса   Због промјене набавне цијене природног гаса дошло је до промјене цијене  природног гаса за домаћинства, комерцијале крајње купце и индустријске крајње купце.   – Нова цијена…

Одобрене нове цијене гаса

На основу рјешења Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске о давању сагласности на тарифне ставове за снадбјевање тарифних купаца природним гасом бр.01-217-4/19/R-114-133 од 06.06.2019.године. одобрена је цијена природног гаса за…