Nikole Tesle 55, Istočno Sarajevo

057/340-113

ssgas-direkcija@teol.net

Нова цијена природног гаса

Нова цијене гаса   Због промјене набавне цијене природног гаса дошло је до промјене цијене  природног гаса за домаћинства, комерцијале крајње купце и индустријске крајње купце.   – Нова цијена…

Нова цијена гаса

Нова цијене гаса   Због промјене набавне цијене природног гаса дошло је до промјене цијене  природног гаса за домаћинства, комерцијале крајње купце и индустријске крајње купце.   – Нова цијена…

Одобрене нове цијене гаса

На основу рјешења Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске о давању сагласности на тарифне ставове за снадбјевање тарифних купаца природним гасом бр.01-217-4/19/R-114-133 од 06.06.2019.године. одобрена је цијена природног гаса за…