Nikole Tesle 55, Istočno Sarajevo

057/340-113

ssgas-direkcija@teol.net

Сазив за Скупштину акционара

Управни одбор “Сарајево-гас” а.д. И.Сарајево на XXV сједници одржаној дана 21.10.2021.године донио је одлуку о сазивању V (пете) ванредне Скупштине акционара  “Сарајево-гас”а.д. И.Сарајево. Скупштина ће се одржати 15.11.2021. године са…