Nikole Tesle 55, Istočno Sarajevo

057/340-113

ssgas-direkcija@teol.net

Повећање цијене гаса од 01.07.2022.године

Наш  снабдијевач  КЈКП  “Сарајевогас“ д.о.о. Сарајево је на основу  Одлуке Владе  Федерације БиХ  о давању сагласности на нову цијену гаса, донесеној на сједници одржаној 14.07.2022.године, утврдио према нама нову набавну…