Nikole Tesle 55, Istočno Sarajevo

057/340-113

ssgas-direkcija@teol.net

Интервенције

Служба за хитне интервенције доступна вам је од 0 до 24 сата.

Служба за хитне интервенције на располагању је непрестано и реагује на дојаве корисника или надлежних служби (полиција, ватрогасци) у случајевима опасности због истицања, нестанка природног гаса или других сметњи на прикључцима и гасној мрежи.

Радници ове службе су овлаштене стручне особе које су обучене да хитно и правилно реагују на све појаве на дистрибутивном систему које могу угрозити сигурност људи и имовине.

У СЛУЧАЈУ ОПАСНОСТИ СЛИЈЕДИТЕ УПУТСТВА РАДНИКА
СЛУЖБЕ ЗА ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ
РАДИ СПРЕЧАВАЊА СТРАДАЊА ЉУДИ И ИМОВИНЕ