Nikole Tesle 55, Istočno Sarajevo

057/340-113

ssgas-direkcija@teol.net

Intervencije

Služba za hitne intervencije dostupna vam je od 0 do 24 sata.

Služba za hitne intervencije na raspolaganju je neprestano i reaguje na dojave korisnika ili nadležnih službi (policija, vatrogasci) u slučajevima opasnosti zbog isticanja, nestanka prirodnog gasa ili drugih smetnji na priključcima i gasnoj mreži.

Radnici ove službe su ovlaštene stručne osobe koje su obučene da hitno i pravilno reaguju na sve pojave na distributivnom sistemu koje mogu ugroziti sigurnost ljudi i imovine.

U SLUČAJU OPASNOSTI SLIJEDITE UPUTSTVA RADNIKA
SLUŽBE ZA HITNE INTERVENCIJE
RADI SPREČAVANJA STRADANJA LJUDI I IMOVINE