Nikole Tesle 55, Istočno Sarajevo

057/340-113

ssgas-direkcija@teol.net

Мрежа предузећа

Дистрибутивна мрежа предузећа “Сарајево-гас” а.д. се снабдијева природним гасом из дистрибутивне мреже предузећа КЈКП “Сарајево-гас” (Федерација БиХ) преко пријемних станица Добриња III  и Грлица а састоји се од челичне мреже притиска 8 (14,5) bara, рејонских редукционих станица (РРС) које имају функцију редуковања притиска на радни притисак и нископритисне полиетиленске мреже притиска 100 mbara.

У циљу безбједности дистрибутивне гасне мреже од вањских оптерећења, а тиме и оштећења, минимални надслој изнад укопаних гасних инсталација је око 80cm, осим у случајевима накнадних радова у циљу нивелације терена, а исте радове није изводио оператор дистрибутивног система, као и код кућних прикључака.

РРС и мјерне станице су надземни објекти, смјештени на повољним технички условљеним локацијама, углавном на зеленим јавним површинама, с могућношћу приступа станицама са моторним возилима. Већина станица је опремљена са двије линије (једна резервна). На дистрибутивном систему укупно су постављене четири (4) рејонско редукционе станице.

Већина купаца снабдјева се природним гасом са нископритисне дистрибутивне гасне мреже притиска 100 mbara. Одређени број купаца снабдјева се природним гасом са дистрибутивне гасне мреже притиска осам (8) mbara, који посједују властите мјерно-регулационе станице.