Nikole Tesle 55, Istočno Sarajevo

057/340-113

ssgas-direkcija@teol.net

Повећање цијене природног гаса

Наш снабдијевач  КЈКП “Сарајевогас“ д.о.о. Сарајево  је на  основу  Одллуке Владе Федерације БиХ  о  давању сагласности на нову цијену  гаса, донесеној на сједници одржаној 14.04.2022.године, утврдио према нама нову набавну цијену природног гаса. Због промјене набавне цијене природног гаса дошло је до промјене цијене природног гаса за  домаћинства, комерцијале крајње купце  и  индустријске крајње купце.

Набавна цијена  природног гаса износи 0,849 KM по Sm3.

 

– Нова цијена природног гаса за домаћинства је 1.1291 KM по Sm3 (са ПДВ-ом).

Утврђена цијена се примјењује од 01.04.2022. године.

 

– Нова цијена природног гаса за комерцијалне крајње купце и индустријске крајње купце је

1.19223 KM по Sm3 (са ПДВ-ом).

Утврђена цијена се примјењује од 01.04.2022. године.

 

 

Структура цијене гаса

 

Категорија корисника Набавна цијена Троšкови дистрибуције пр.гаса Троšкови снадбјевања купаца пр.гаса Укупно без ПДВ-а ПДВ Цијена са  ПДВ-ом Проценат

%

Домаћинства 0,849 0,07210 0,04394 0,96504 0,16406 1,1291 +17,54

 

Категорија корисника Набавна цијена Троšкови дистрибуције пр.гаса Троšкови снадбјевања купаца пр.гаса Укупно без ПДВ-а ПДВ Цијена са  ПДВ-ом Проценат

%

Комерцијални крајњи купци 0,849 0,08761 0,08239 1,019 0,17323 1,19223  

+16,46

Индустријски крајњи купци 0,849 0,10234 0,06766 1,019 0,17323 1,19223 +16,46
Котловнице за загријавање станова у зградама за колективно становање 0,849 0,10234 0,0137 0,96504 0,16406 1,1291 +17,54